Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NICEDEAL.EU

Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu Nicedeal.eu jest Nicedeal.eu sp. z o.o. ( zwana dalej Nicedeal.eu) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000535549 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bp. Adama Naruszewicza, nr 4, lok. 11, kod 71-556, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł pokrytym w całości

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane użytkowników przetwarzane są tylko na potrzeby związane z realizacją umowy po czym są automatycznie usuwane.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl